Η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας επισκέφθηκε σήμερα στο Ναύπλιο

Σχετικά