Προσπάθεια να πάει το φυσικό αέριο σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προσπάθεια να πάει το φυσικό αέριο σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά