Αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ υφίσταται βαθιές και διαρκείς δημογραφικές αλλαγές. Ο πληθυσμός γερνά, το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται και οι αγροτικές περιοχές αδειάζουν. Εν τω μεταξύ, οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις συνεχίζουν να μεγαλώνουν, καθώς οι άνθρωποι μετακομίζουν στις πλουσιότερες περιοχές σε αναζήτηση εργασίας. Παρόλο που η πανδημία πιθανόν να έχει επηρεάσει τη μετακίνηση των ανθρώπων προς τις αγροτικές περιοχές, τι μπορεί να κάνει η ΕΕ για αυτές τις δημογραφικές ανισορροπίες; Το Κοινοβούλιο επιθυμεί μια Δημογραφική συμφωνία.

Σχετικά