Τάκης Πεβερέτος: Θετική η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό

Τάκης Πεβερέτος (πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας): Θετική η συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό

 

Σχετικά