Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας επισκέφθηκε το συσσίτιο της Ευαγγελίστριας και το νέο κτίριο

Ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας επισκέφθηκε το συσσίτιο της Ευαγγελίστριας και το νέο κτίριο

 

 

Σχετικά