Ο Κώστας Βερδελής (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου) για το ωράριο των καταστημάτων

Ο Κώστας Βερδελής (Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ναυπλίου) για το ωράριο των καταστημάτων

 

Σχετικά