Έναρξη για τη Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας

Έναρξη για τη Δημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Καλαμάτας

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά