Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας με Διάπλαση για να καταστεί η Καλαμάτα πόλη-πρότυπο στην προσβασιμότητα

Συνεργασία Δήμου Καλαμάτας με Διάπλαση για να καταστεί η Καλαμάτα πόλη-πρότυπο στην προσβασιμότητα

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά