Π. Νίκας: Τα χυμοποιεία πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, αλλιώς δεν θα παίρνουν άδειες λειτουργίας

Π. Νίκας: Τα χυμοποιεία πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο, αλλιώς δεν θα παίρνουν άδειες λειτουργίας

 

Σχετικά