Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το άνοιγμα των Πανεπιστημίων & την αστυνόμευση

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το άνοιγμα των Πανεπιστημίων & την αστυνόμευση

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά