Ο αντ/ρχης Γιάννης Μαλτέζος για τα 15 θέματα που πάνε στην Οικονομική Επιτροπή της Περ. Πελοποννήσου

Τι είπε ο αντ/ρχης Γιάννης Μαλτέζος για τα 15 θέματα της Αργολίδας που πάνε στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Σχετικά