Μείωση των δραστηριοτήτων κατά 95% για το ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Μείωση των δραστηριοτήτων κατά 95% για το ΚΤΕΛ Αρκαδίας

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά