Μαλτέζος: Ξεκίνησε η εγκατάσταση μηχανημάτων στο Σημείο Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αργολίδας

Μαλτέζος: Ξεκίνησε η εγκατάσταση μηχανημάτων στο Σημείο Μεταφόρτωσης απορριμμάτων Αργολίδας

 

Σχετικά