Καθαρισμός παραλιακής ζώνης Ναυπλίου – Ν.Κίου… Μια πρωτοβουλία εθελοντών της ομάδας Save Your Hood

Καθαρισμός παραλιακής ζώνης Ναυπλίου – Ν.Κίου… Μια πρωτοβουλία εθελοντών της ομάδας Save Your Hood

 

Σχετικά