Δήμος Καλαμάτας: Διεκδικεί προγράμματα για τηλεφροντίδα & ευφυή γεωργία

Δήμος Καλαμάτας: Διεκδικεί προγράμματα για τηλεφροντίδα & ευφυή γεωργία

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά