Αντωνοπούλου Ελ. (Πρόεδρος Συλ. Γον. & Κηδεμόνων 5ου δημ.): Το Ναύπλιο θέλει ένα καινούργιο σχολείο

Αντωνοπούλου Ελένη (Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 5ου δημοτικού): Το Ναύπλιο θέλει ένα καινούργιο σχολείο

 

Σχετικά