150 Εκατομμύρια ευρώ για την αναδιάρθρωση της σταφίδας

150 Εκατομμύρια ευρώ για την αναδιάρθρωση της σταφίδας

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά