Π. Διολίτσης: Καταγγείλαμε τις συμβάσεις των βιομηχανιών χυμοποιείας που αποδεδειγμένα μόλυναν τον Αργολικό κόλπο

Π. Διολίτσης (Πρόεδρος ΔΕΥΑΡΜ): Καταγγείλαμε τις συμβάσεις των βιομηχανιών χυμοποιείας που αποδεδειγμένα μόλυναν τον Αργολικό κόλπο

 

Σχετικά