Κων. Μαρινάκος: Ο τουρισμός χρειάζεται νέο μοντέλο, προσαρμοσμένο στις νέες μορφές τουρισμού και τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας

Κων. Μαρινάκος: Ο τουρισμός χρειάζεται νέο μοντέλο, προσαρμοσμένο στις νέες μορφές τουρισμού και τις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας

 

 

Σχετικά