Κατάθεση τροπολογίας για τις εκκρεμείς συντάξεις

Κατάθεση τροπολογίας για τις εκκρεμείς συντάξεις

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά