Επιχορήγηση και σε ξενοδοχεία για εξωτερικές θερμάστρες

Επιχορήγηση και σε ξενοδοχεία για εξωτερικές θερμάστρες

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά