Παραδόθηκε η μελέτη για το Πολυλίμνιο, προοπτική και μελέτη λιμνοδεξαμενών

Παραδόθηκε η μελέτη για το Πολυλίμνιο, προοπτική και μελέτη λιμνοδεξαμενών

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά