Συνεχίζονται οι δωρεές από τον Κωνσταντίνο Μάκαρη στο Νοσοκομείο Αργολίδας

Συνεχίζονται οι δωρεές από τον Κωνσταντίνο Μάκαρη στο Νοσοκομείο Αργολίδας

 

Σχετικά