Γιάν. Μαλτέζος: H περιφέρεια βοηθάει όλες τις δομές υγείας, έχουμε δώσει περισσότερα από 40 εκ. ευρώ

Γιάν. Μαλτέζος: H περιφέρεια βοηθάει όλες τις δομές υγείας, έχουμε δώσει περισσότερα από 40 εκ. ευρώ

 

Σχετικά