Έκρηξη σε λέβητα του πυρηνελαιουργείου της ΕΛΣΑΠ στην παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου

Έκρηξη σε λέβητα του πυρηνελαιουργείου της ΕΛΣΑΠ στην παραλιακή Ναυπλίου – Ν. Κίου

 

Σχετικά