Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Κων/νος Κατσαρός για τις προτάσεις-ψήφισμα της γενικής συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αργολίδας Κων/νος Κατσαρός για τις προτάσεις-ψήφισμα της γενικής συνέλευσης

 

Σχετικά