Ο Γιάν. Μαλτέζος για το Τεχνικό Πρόγραμμα της Αργολίδας που πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο αντ/ρχης Γιάννης Μαλτέζος για το Τεχνικό Πρόγραμμα για την Αργολίδα που πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 16-11-2020

 

Σχετικά