Απομακρύνεται το σενάριο για άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου

Απομακρύνεται το σενάριο για άρση του lockdown την 1η Δεκεμβρίου

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

 

Σχετικά