Κτηματολόγιο: Σχεδόν 300.000 «ορφανά» ακίνητα ενδέχεται να περάσουν στο Δημόσιο

Κτηματολόγιο: Σχεδόν 300.000 «ορφανά» ακίνητα ενδέχεται να περάσουν στο Δημόσιο

 

Σχετικά