Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς, Ηρακλής Τριχείλης για τουριστική κίνηση & για το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασιάς, Ηρακλής Τριχείλης για τουριστική κίνηση & για το μεγάλο πρόβλημα λειψυδρίας

 

Σχετικά