Καμπόσος: 350 τόνους νερό είχαμε στις Μυκήνες που δεν χρησιμοποιήθηκε – Ευθύνες στην Πυροσβεστική

Καμπόσος: 350 τόνους νερό είχαμε στις Μυκήνες που δεν χρησιμοποιήθηκε – Ευθύνες στην Πυροσβεστική

 

Σχετικά