Δ. Καμπόσος: «Στα πουλιά αρέσουν τα σύκα, αλλά δεν τους αρέσουν να φυτεύουν»

Δ. Καμπόσος: «Στα πουλιά αρέσουν τα σύκα, αλλά δεν τους αρέσουν να φυτεύουν»

 

Σχετικά