Μεγάλες ζημιές από την φωτιά στις Μυκήνες – Οι φλόγες μπήκαν μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο

Μεγάλες ζημιές από την φωτιά στις Μυκήνες – Οι φλόγες μπήκαν μέσα στον Αρχαιολογικό χώρο

 

Σχετικά