Βερδελής: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν οι εργασίες του “Open Mall” στο Ναύπλιο

Βερδελής: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν οι εργασίες του “Open Mall” στο Ναύπλιο

 

Σχετικά