Ο κομήτης NEOWISE πλησιασε όλο και περισσότερο τη Γη – Ορατό και από την Ελλάδα το πέρασμά του

Ο κομήτης NEOWISE πλησιασε όλο και περισσότερο τη Γη – Ορατό και από την Ελλάδα το πέρασμά του

 

 

 

Σχετικά