Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Να ισχύσει ο αρχικός προγραμματισμός για το φυσικό αέριο

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου: Να ισχύσει ο αρχικός προγραμματισμός για το φυσικό αέριο

Το βίντεο του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Tv προβάλλεται από το VDmedia webTv κατόπιν σχετικής συμφωνίας των δύο μέσων.

Σχετικά