Τριφυλία: Ξεκίνησαν οι εξαγωγές στα καρπούζια – 28 χιλ. τόνους αναμένεται η φετινή παραγωγή ντομάτας

Τριφυλία: Ξεκίνησαν οι εξαγωγές στα καρπούζια – 28 χιλ. τόνους αναμένεται η φετινή παραγωγή ντομάτας

 

 

Σχετικά