Καμπόσος: 1 χρόνος από τις εκλογές! Το ευχαριστώ στον λαό το ανταποδίδω με έργα και πράξεις!

Καμπόσος: 1 χρόνος από τις εκλογές! Το ευχαριστώ στον λαό το ανταποδίδω με έργα και πράξεις!

 

 

Σχετικά