Άργος: 4 φορητές μονάδες αφαλάτωσης τοποθετήθηκαν στον χώρο του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΑΡΜ

Άργος: 4 φορητές μονάδες αφαλάτωσης τοποθετήθηκαν στον χώρο του αντλιοστασίου της ΔΕΥΑΑΡΜ

 

 

Σχετικά