Ναύπλιο: Τον Ζέρβα όρισε νέο πρόεδρο του ΔΣ του Γηροκομείου ο Κωστούρος

Ναύπλιο: Τον Ζέρβα όρισε νέο πρόεδρο του ΔΣ του Γηροκομείου ο Κωστούρος

 

Σχετικά