Η Ντ. Σπανού για την πρώτη διαπίστωση στην Ελλάδα του Ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας

Η Ντίνα Σπανού για την πρώτη διαπίστωση στην Ελλάδα του Ιού της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών Τομάτας (Tomato Brown Rugose Fruit Virus, ToBRFV)
Η γεωπόνος κα Σπανού εργάζεται στο Τμήμα Π.Ε. & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της ΔΑΟΚ Αργολίδας.

Σχετικά