Το βραβείο «Α. Πολυζωϊδης – Γ. Τερτσέτης” από τον Πρ.Παυλόπουλο στον Αλ.Σισιλιάνο

Το βραβείο «Α. Πολυζωϊδης – Γ. Τερτσέτης” από τον Πρ.Παυλόπουλο στον Αλ.Σισιλιάνο

 

Σχετικά