Τοποθέτηση Ανδρέα Πουλά για την “Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τις ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού”

Σημεία Ομιλίας Ανδρέα Πουλά, εισηγητή στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας» στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

Σχετικά