Πρόταση για κατώτατο μισθό 750 ευρώ σε όλη την ΕΕ

Πρόταση για κατώτατο μισθό 750 ευρώ σε όλη την ΕΕ

 

Σχετικά