Ο πολιτευτής της “Ελληνικής Λύσης” Δημήτρης ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ για την 28η Οκτωβρίου 1940

Ο πολιτευτής της “Ελληνικής Λύσης” Δημήτρης ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ για την 28η Οκτωβρίου 1940

 

Σχετικά