Ο αντ/ρχης Αργολίδας Γιάννης ΜΑΛΤΕΖΟΣ από το Ναύπλιο για την 28η Οκτωβρίου 1940

Ο αντ/ρχης Αργολίδας Γιάννης ΜΑΛΤΕΖΟΣ από το Ναύπλιο για την 28η Οκτωβρίου 1940

 

Σχετικά