Οδ. Κωνσταντινόπουλος: “Ο παραλογισμός στο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελ/σου πρέπει να λυθεί”

Οδ. Κωνσταντινόπουλος: “Ο παραλογισμός στο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Πελ/σου πρέπει να λυθεί”

 

Σχετικά