Ναύπλιο: Ο “Επιτάφιος” από τον Άγιο Νικόλαο στην Αθήνα για συντήρηση

Ναύπλιο: Ο “Επιτάφιος” από τον Άγιο Νικόλαο στην Αθήνα για συντήρηση

 

Σχετικά