Εργαστήριο στην Π.Ε. Αργολίδας για την Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συμπράξεων

Το εργαστήριο έχει ως θέμα: «Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Συμπράξεων και των Εταίρων τους. Καλές πρακτικές εφαρμοσμένης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο».

 

Σχετικά