Χαρίτσης: “Αντί για διπλωματία της αξιοπιστίας, η Κυβέρνηση κάνει διπλωματία της φυγομαχίας”

Χαρίτσης: “Αντί για διπλωματία της αξιοπιστίας, η Κυβέρνηση κάνει διπλωματία της φυγομαχίας”

 

Σχετικά